Menu

สิ่งแวดล้อม

1 2 3
13 มิ.ย. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล  ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน”  
17 ก.พ. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดเย็บวัสดุจากหลอดพลาสติกใช้แล้ว ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุเคหะลำดวน แฟลต 14 ดินแดง กทม. 
 
10 ก.พ. 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และพนักงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน เพื่อดูแลผู้ป่วยในท้องถิ่นที่ยากไร้และอยู่ห่างไกล รวมทั้งยกระดับการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย
09 ก.พ. 2565
โดยมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์เอราวัณ และศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า (รพ. สนาม) รวมจำนวนกว่า 84,200 ชิ้น
07 ก.พ. 2565
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ปธบ./ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มอบเงินจำนวนเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ 
12 ม.ค. 2565
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปกป้องช้างไทย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
18 มี.ค. 2564
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนส่งมอบหมอนหลอดพลาสติกใช้แล้วแก่กรุงเทพมหานคร บรรเทาแผลกดทับแก่ผู้ป่วยติดเตียง 
นายรัชช์ รัตนวิจิตร หัวหน้าทีม มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบหมอนหลอดพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 50 ใบ ให้แก่ กรุงเทพมหานคร
16 มี.ค. 2564
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการ “ต่ออายุหลอด” ให้กับสโมสรโรตารีลาดพร้าว เพื่อศึกษาวิธีการการทำหมอนหลอดจากพลาสติกใช้แล้ว สำหรับผู้ป่วยติดเตียงอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นการรณรงค์ ลดปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชน
30 พ.ย. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหมอนหลอดพลาสติกใช้แล้ว สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้กับพนักงานบริษัท สปีดมาร์ค ทรานสปอร์เตชั่น (ประเทศไทย) จำกัด...
29 ต.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบหมอนหลอดพลาสติกใช้แล้วแก่ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรเทาการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยทั่วไป..
26 ส.ค. 2563
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหลอดพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 เพื่อนำมาวิจัย- ศึกษา - พัฒนาร่วมกับ ม.เกษตรฯ ในการต่อยอดขยะหลอดพลาสติกให้กลับมามีมูลค่า เกิดประโยชน์ต่อสังคมและระบบนิเวศ
10 ก.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบหลอดพลาสติกใช้แล้วกว่า 100 กิโลกรัม แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงขยะ  (Refuse Derived Fuel :RDF)
1 2 3
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved