Menu

สิ่งแวดล้อม

1 2
30 ต.ค. 2562
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ปธว. พร้อมด้วย นายศิรศักดิ์  จันเทรมะ ผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด  และพนักงานสายงาน  ปธว.  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัดหลอด ในโครงการต่ออายุหลอด เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติก สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  เกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
27 ก.ย. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ เดอะ ซีซันส์ มอลล์ (The Seasons Mall) จัดกิจกรรมจิตอาสาตัดหลอด ในโครงการต่ออายุหลอด ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2562
21 ก.ย. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกิจกรรม Love & Share จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เชิญชวนทำหมอนหลอดกาแฟ สำหรับอภิบาลผู้ป่วยติดเตียง และคุณช้างจับมือเพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
03 ก.ย. 2562
คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัดหลอด ในโครงการต่ออายุหลอดพลาสติก เพื่อรณรงค์ในการลดขยะพลาสติก
โดยจะนำหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นหมอนหลอด ส่งมอบแก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ  ในการบรรเทาแผลกดทับแก่ผู้ป่วยติดเตียง  
14 ส.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีรณรงค์ลดขยะพลาสติก   ในโครงการต่ออายุหลอดพลาสติก นำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่า  ส่งมอบความสุขกลับคืนสู่สังคม
 
24 ก.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน นำกลุ่มสตรีบ้านชากเล็ก อ.บ้านค่าย ตามพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ศึกษาศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. จ.ระยอง
19 พ.ค. 2562
นวัตกรรมเติมน้ำใต้ดินแบบเปิด เป็นการทำการวิจัยทางวิชาการร่วมกัน ในการนำน้ำลงสู่ใต้ดินด้วยหลักการธรรมชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุด
12 พ.ค. 2562

ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากจิตอาสา เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาร่วมงาน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ในการตัดหลอดพลาสติกใช้แล้ว ที่ได้รับบริจาค นำมาบรรจุ เย็บ จนกลายเป็น “หมอนหลอด” จำนวน 40 ใบ

30 ม.ค. 2562
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ 9 หน่วยงาน ร่วมจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 พ.ค. 2561
“รำลึก 12 ปี ดินถล่ม เหตุการณ์วันที่ 23 พฤษภาคม2549”
ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (จังหวัดอุตรดิตถ์)
1 2
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved