Menu

สังคมและชุมชน

1 2
02 ก.ย. 2564
ส่งมอบความช่วยเหลือแก่วัดต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ด้วยการสมทบทุนซ่อมแซมและบูรณะเมรุฌาปนกิจที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงในการฌาปนกิจศพ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นแก่วัดต่างๆ อาทิ วัดเสาธงหิน วัดละหาร จ.นนทบุรี ฯลฯ บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564  
17 ส.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมการถนอมอาหารให้กับกลุ่มชุมชนสตรีบ้านชากเล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
15 ก.ค. 2563
ส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร กับโอกาสฝึกอาชีพที่ Amazon และ Jiffy ภายใต้โครงการพลังใจในมือคุณ
22 พ.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรี (คลอง 5) นำพืชผักสวนครัว จากกลุ่มคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี วางจำหน่ายภายในปั๊ม ปตท. สาขา เพื่อสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้างๆ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรี (คลอง 5) จ.ปทุมธานี 
25 ก.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน นำกลุ่มสตรีบ้านชากเล็ก อ.บ้านค่าย ตามพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
28 พ.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับพี่ๆ จิตอาสาหน่วยงาน ปตท. ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายการค้าอนุพันธ์ จัดกิจกรรมสอนทำขนมให้กับสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี
19 พ.ค. 2562
นวัตกรรมเติมน้ำใต้ดินแบบเปิด เป็นการทำการวิจัยทางวิชาการร่วมกัน ในการนำน้ำลงสู่ใต้ดินด้วยหลักการธรรมชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุด
21 ก.พ. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้ก เบเกอรี่ ฝีมือน้อง ๆ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร..
18 ธ.ค. 2561
โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
17 ม.ค. 2562
วันนี้เงิน 20 บาทของทุกคนที่เข้าใช้บริการห้องน้ำเพื่อการกุศล (Restroom 20) ในปั๊ม ปตท. ถูกส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับน้อง ๆ เรียบร้อยแล้ว
20 มิ.ย. 2561
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
1 2
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved