Menu

สังคมและชุมชน

1 2 3
22 พ.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรี (คลอง 5) นำพืชผักสวนครัว จากกลุ่มคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี วางจำหน่ายภายในปั๊ม ปตท. สาขา เพื่อสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้างๆ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรี (คลอง 5) จ.ปทุมธานี 
25 ก.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน นำกลุ่มสตรีบ้านชากเล็ก อ.บ้านค่าย ตามพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
28 พ.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับพี่ๆ จิตอาสาหน่วยงาน ปตท. ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายการค้าอนุพันธ์ จัดกิจกรรมสอนทำขนมให้กับสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี
19 พ.ค. 2562
นวัตกรรมเติมน้ำใต้ดินแบบเปิด เป็นการทำการวิจัยทางวิชาการร่วมกัน ในการนำน้ำลงสู่ใต้ดินด้วยหลักการธรรมชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุด
21 ก.พ. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้ก เบเกอรี่ ฝีมือน้อง ๆ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร..
18 ธ.ค. 2561
โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
17 ม.ค. 2562
วันนี้เงิน 20 บาทของทุกคนที่เข้าใช้บริการห้องน้ำเพื่อการกุศล (Restroom 20) ในปั๊ม ปตท. ถูกส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับน้อง ๆ เรียบร้อยแล้ว
20 มิ.ย. 2561
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
05 ธ.ค. 2561
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
11 ม.ค. 2561
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมให้กำลังใจการพัฒนาทักษะด้านสังคมและอาชีพบ้านเด็กเบเกอรี่ จังหวัดปทุมธานี
06 เม.ย. 2561
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดค่ายเยาวชน “ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนชีวิต”  ตอน เรียนรู้ประสบการณ์ดินถล่มบ้านหน้าถ้ำ  
1 2 3
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved