Menu

เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย สถานที่ที่เป็นมากกว่า “เรือนจำ”

14 ธ.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) นำทีมคนมันส์พันธ์อาสา ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน ขนาดติดตั้ง 17kWp จำนวน 46 แผงให้กับเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงถึง 6 หมื่นบาทต่อเดือน

เนื่องจากเป็นเรือนจำแบบเปิด ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และอุดหนุนสินค้าจากผู้ต้องขัง อาทิ ร้านกาแฟกำลังใจ by princess บริการนวด ผักปลอดสารพิษ ร้านอาหาร และฟาร์มสัตว์ ฯลฯ เสมือนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ

หากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 6-7 พันบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนให้กับผู้ต้องขังได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ภายหลังได้รับการพ้นโทษ ให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved