Menu

หมอนไส้หลอด สามารถป้องกันแผลกดทับได้จริงหรือ ?

18 มี.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพของหมอนไส้หลอดในการป้องกันแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียงและแนวทางใหม่ในการพัฒนาหลอด โครงการวิจัยต่ออายุหลอดพลาสติก ร่วมกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปได้ว่า ขนาดตัวหมอนที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการบรรเทาแผลกดทับ คือ ขนาด 56x35 ซม. ซึ่งหมอน 1 ใบ ควรมีความแน่นของไส้หลอด 90% หรือเท่ากับปริมาณ 14.5 ถ้วยตวง/ใบ และหลังการใช้งานหมอนหลอดควรมีการประเมินความแน่นของไส้หลอดอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ และคณะผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาหลอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นวัสดุใหม่ สามารถต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดเป็นโยชน์ต่อสังคมต่อไป

#หลอดพลาสติก
#เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ส่งความสุขคืนสู่สังคม
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved