Menu

ต่ออายุหลอด ขยายความสุข คืนสู่สังคม

29 ต.ค. 2563
“ต่ออายุหลอด ขยายความสุข คืนสู่สังคม” 
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบหมอนหลอดพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 50 ใบ ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรเทาการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการยืดระยะเวลาการพลิกตัวผู้ป่วยอีกด้วย 
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จ. ชลบุรี เป็นหนึ่งหน่วยงานต้นแบบหลังได้รับการอบรมจากมูลนิธิฯ ได้จัดทำหมอนหลอดส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน จำนวน 17 ใบ 
ขณะนี้ มูลนิธิฯ เปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกใช้แล้ว ภายใต้โครงการต่ออายุหลอด GEN.2  เปลี่ยนจากทำหมอนหลอด เป็นการนำหลอดพลาสติกใช้แล้วมาวิจัย ศึกษา พัฒนา ร่วมกับ ม.เกษตร และสถาบันนวัตกรรม ปตท. เพื่อต่อยอดให้ขยะเหล่านี้กลับมามีมูลค่า สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคหลอดพลาสติกใช้แล้ว ล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง ส่งมาที่ : มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  หรือโทร. 02 537 3308-10, 02, 537 2000 ต่อ 14376 
สำหรับแคมเปญส่งพัสดุมารีไซเคิลฟรีกับ SPEED-D สามารถใช้สิทธิ์ท้ายใบเสร็จ 7-11  📮ส่งมาที่ โครงการต่ออายุหลอด GEN.2 รหัสสาขา 01893 ปตท. สำนักงานใหญ่  ระยะเวลาเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 63 

#เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
#ต่ออายุหลอด
#มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved