Menu

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมและการแข่งขัน วิ่งเทรลในโอกาสครบรอบ 12 ปี

18 ธ.ค. 2561
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมและการแข่งขัน วิ่งเทรล ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
ในการนี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทน ปตท. เฝ้ารับเสด็จและรับประราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ก่อตั้งโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการนำร่องการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise เพื่อรองรับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ให้กลับมามีชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ต้องขัง โดย ผู้บริหารได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานด้านสังคมของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ Café Amazon for chance ที่เน้นการสร้างโอกาสและการสร้างงานให้กลุ่มคนด้อยโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved