Menu

“พี่สอนน้อง” เพราะการให้คือการส่งต่อที่ไม่รู้จบ

28 พ.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับพี่ๆ จิตอาสาหน่วยงาน ปตท. ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายการค้าอนุพันธ์ จัดกิจกรรมสอนทำขนมให้กับสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี ด้วยบรรยากาศสนุกสนานอบอวลไปด้วยกลิ่นของความสุข
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกทักษะอาชีพ ภายใต้โครงการพลังใจในมือคุณ ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กๆ ผ่านโครงการเบเกอรี่ ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กับน้องๆในโครงการมาโดยตลอด
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved