Menu

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ วัดพิชยญาติการาม

16 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ให้แก่ วัดพิชยญาติการาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อเนื่อง 7 เดือน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน รวมไปถึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ พระนิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใฝ่ธรรม ได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำคัญที่จะช่วยให้สังคมชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved