Menu

พลังใจในมือคุณ

การบริจาคสิ่งของอาจช่วยเหลือให้ไม่ขาดแคลน แต่การให้โอกาสคือการนำพารอยยิ้มคืนสู่สังคม 
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เป็นสถานแรกรับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ต้องประสบกับปัญหาครอบครัว กำพร้าเร่ร่อน หรือ ถูกทำร้าย 

บ้านหลังนี้จึงมีหน้าที่คุ้มครอง ฟื้นฟู พัฒนา รวมถึงการมอบโอกาสเป็นเส้นทางใหม่ที่ทำให้น้องมีอาชีพเสริม สร้างรายได้หาเลี้ยงตนเองและอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข
เมื่อโอกาสคือการคืนรอยยิ้มสู่สังคม ทางมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจึงร่วมกับ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมส่งต่อประสบการณ์ ”พี่สอนน้อง” ภายใต้โครงการพลังใจในมือคุณ กับโอกาสฝึกอาชีพที่ Amazon และ Jiffy 

โดยได้เชิญรุ่นพี่จากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงาน เมื่อปี 2560 มาส่งต่อประสบการณ์การทำงานจริง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงสร้างความคุ้นเคยกับคนภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ รุ่นที่ 2 โดยมีน้อง ๆ เข้าร่วมอบรมกว่า 22 คน ที่ผ่านการอบรมไปปฏิบัติงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ปทุมธานี 
ซึ่งน้อง ๆ ในปีนี้ จะได้รับการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่ กิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่สู่น้องทำให้น้องเกิดแรงบันดาลใจและมีกำลังใจ โดยมีพี่ ๆ คอยเป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างให้กับตัวเอง

โครงการนี้เป็นการจุดประกายให้เกิดการสานพลังเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้น้อง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเด็ก ๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เมื่อพี่พร้อมให้และน้องพร้อมรับ มาดูความรู้สึกดีดีที่ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้ในอัลบั้มภาพเลยครับ
ถ้าเพื่อน ๆ ไม่อยากพลาดอัปเดตเรื่องราวดีดีจากเพจ We Love PTT แนะนำให้กดตั้งค่าเป็น "เห็นโพสต์ก่อน" หรือ "See First" ที่เมนูมุมขวาบนของเพจได้เลยเพื่อที่จะได้เห็นโพสต์ใหม่ ๆ ของเราก่อนใคร ขอบคุณครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม: Facebook มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน https://www.facebook.com/psffoundation2008

 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved