Menu

โครงการต่ออายุหลอดพลาสติก

หลอดชิ้นเล็ก ๆ แต่เป็นปัญหาไม่เล็กเลย

การเก็บข้อมูลขยะที่พบตามชายหาดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2552-2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าหลอดพลาสติกเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดตามชายหาดและในทะเล คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ7 ของขยะทะเลทั้งหมด เป็นรองเพียงแค่ ถุงพลาสติกและฝาหรือจุกพลาสติกเท่านั้น คงจะเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจน หากดูจากจำนวนหลอดที่เกลื่อนกลาดรอบ ๆ ตัวเรา ลองคิดดู...ในแต่ละวันเราถูกทำให้กลายเป็นคน “ติดหลอด” โดยไม่จำเป็น ทั้งใช้หลอด ดื่มกาแฟ น้ำอัดลม น้ำหวาน หรือแม้กระทั้งน้ำเปล่าใส่แก้วตามร้านข้าวแกง เราก็ใช้หลอดเล็ก ๆ ที่มีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่นาที แต่กว่าหลอดพลาสติกเหล่านั้นจะย่อยสลายต้องใช้เวลาถึง 200 ปี ปัญหาของหลอดพลาสติกคือ ทนทาน มีขนาดเล็ก ยากต่อการจัดเก็บ ทำให้มีโอกาสเล็ดลอดตกค้างและแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย สุดท้ายก็ไปรวมกันในท้องทะเลอย่างที่เรารู้กัน
สำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ได้พยายามทำการศึกษาผลกระทบทางตรง พบว่าสัตว์น้ำในทะเลมีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกินพลาสติกเข้าไป  ผลทางอ้อม สารเคมีที่ใช้ผลิตพลาสติกอย่าง ไมโครพลาสติก หรือพลาสติกที่เล็กเกินกว่าสายตาเรามองเห็น จะดูดซับสารพิษ เช่น สาร PCBs (polychlorinated biphenyls)  สารเคมีนี้เป็นสารเคมีที่ทั่วโลกห้ามใช้ตั้งแต่ปี 2001 แต่ยังพบจำนวนมากในน้ำทะเล นอกจากนี้เมื่อทำการตรวจสอบไมโครพลาสติกเหล่านี้ก็พบว่า มีอยู่ในกระเพาะของสิ่งมีชีวิตในทะเลหลายชนิด   ซึ่งเราก็ต้องรอลุ้นกันว่า สารเหล่านี้จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารผ่านแพลงค์ตอน กุ้ง ปลา ปู ฯลฯ ตามลำดับห่วงโซ่อาหารและลำดับขั้นการกิน แล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอันตรายถึงเราหรือไม่

ด้วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจึงได้ชักชวนพนักงานกลุ่ม ปตท. จิตอาสาทั่วไป รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้า หลังอาคาร  สำนักงานใหญ่ ปตท. และประชาชนทั่วไป มาร่วมกันต่ออายุการใช้งานหลอดพลาสติก  ด้วยการเปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาล้าง และตากแดดให้แห้ง จากนั้นจึงนำมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ  ล้างและตากแดดให้แห้งอีกครั้ง เพื่อประกอบเป็นหมอนที่มีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี  นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากแล้วยังจะช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียงในการป้องกันและเยียวยาแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ที่ผ่านมา โครงการต่ออายุหลอดพลาสติก สามารถลดขยะหลอดพลาสติกได้กว่า 198,000 หลอด คิดเป็นน้ำหนัก 107 กิโลกรัม
และทำการส่งมอบหมอนหลอดให้กับ 
-สถานคุ้มครองคนไร้ที่หญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี
-ร.พ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
-ร.พ. กลาง กทม. 
-ร.พ. มาบตาพุด จ.ระยอง 
-แม่บ้านหน่วย น.ย. จ.ชลบุรี
-ร.พ. ประจำสุขภาพตำบลแขมหนู จ.จันทบุรี 
-โรงพยาบาลแม่ลาว และกลุ่มมิตรภาพบำบัด จ.เชียงราย 

รวมจำนวนหมอนหลอดกว่า 147 ใบ  นับเป็นการช่วยลดขยะ และสร้างประโยชน์ให้สังคม รวมถึงต่ออายุการใช้งานหลอดพลาสติกให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ติดตามและร่วมเป็นจิตอาสาทำสิ่งดีๆ ให้สังคมได้ที่: 
Facebook: https://www.facebook.com/psffoundation2008/?ref=bookmarks
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก: 
Move World Together (http://www.moveworldtogether.com/TH)

 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved