Menu

วิธีการติดแผ่นอะคิลิคตัวช่วยในการตัดหลอดให้ได้ขนาด 1 ซม.

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้พัฒนาตัวช่วยสำหรับตัดหลอด
โดยทำอุปกรณ์เสริมติดกรรไกร (Jig & Fixture) 

มีขั้นตอนการประกอบตัวช่วยในการตัดหลอด สำหรับกรรไกรขนาด 8" 1/2 ดังนี้

1. นำแผ่นอะคิลิคชิ้นที่ 1 ประกอบกับน๊อตตัวผู้กับน๊อตตัวเมีย จากนั้นขันให้แน่นทั้งสองรู
2. นำน๊อตตัวเมียร้อยเข้าไปอีกฝั่ง ฝั่งละ 1 ตัว โดยเว้นระยะห่าง 1 เซ็นติเมตร 
3. นำแผ่นอะคิลิคชิ้นที่ 2 ใส่เข้าไปแล้วนำน๊อตตัวเมียใส่ล๊อคแผ่นอะคิลิค แล้วขันให้แน่น 
4. ใช้กาวร้อนติดกับกรรไกรตามภาพตัวอย่าง 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved